Watch & Download The Best Movies by Akira Kurosawa

Movie IMDb Rating (mins) Year Votes Released
Shichinin no samurai 8.7 207 1954 273007 1954-04-26
Rashomon 8.3 88 1950 128250 1950-08-26
Ran 8.2 162 1985 95883 1985-05-25
Yojinbo 8.3 110 1961 92767 1961-04-25
Ikiru 8.3 143 1952 55878 1952-10-09
Kumonosu-jo 8.1 110 1957 38526 1957-01-15
Kakushi-toride no san-akunin 8.1 139 1958 28731 1958-12-28
Kagemusha 8.0 180 1980 27776 1980-04-23
Tsubaki Sanjuro 8.1 96 1962 25736 1962-01-01
Tengoku to jigoku 8.4 143 1963 22737 1963-03-01
Dersu Uzala 8.3 142 1975 20559 1975-07-31