Watch & Download The Best Movies by Yimou Zhang

Movie IMDb Rating (mins) Year Votes Released
Ying xiong 7.9 107 2002 163003 2002-10-24
Shi mian mai fu 7.6 119 2004 100438 2004-05-19
Da hong deng long gao gao gua 8.2 125 1991 24391 1991-09-10